การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ INCREASE Project

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมจินดามณี ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ INCREASE Project (Erasmus) ร่วมกับผู้บริหารและคณาจารย์ ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงาน และมีเจ้าภาพร่วมจากประเทศออสเตรีย, ประเทศโปแลนด์, ประเทศไทย และประเทศเวียดนาม ซึ่งจะจัดขึ้นภายใต้ชื่องาน "The 7th International Academic and Cultural Exchange 2024" (IACE 2024) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

กิจกรรมอื่นๆ