ชุมนุมดนตรีและการร้องเพลง คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง Music & Singing Folk Band Competition

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง Music & Singing Folk Band Competition ซึ่งจัดโดยชุมนุมดนตรีและการร้องเพลง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการประกวดครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประกวดจำนวน 6 วง โดยผู้ร่วมงานจะได้แสดงออกซึ่งศักยภาพในการแสดงออกด้านการร้องและการเล่นดนตรี โดยได้รับเกียรติจาก อ.เจษฎา สุขสนิท และ อ.นรพิชญ์ เลื่องลือ อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และคุณพงษ์พันธ์ วิจารย์ประสิทธิ์ นักดนตรีอิสระ และเจ้าของช่อง Youtube คุณพระ ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการตัดสิน

สำหรับผลการประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง ชนะเลิศ ได้แก่ วงดอกไม้ริมทาง

กิจกรรมอื่นๆ