รร.สาธิต มรท. จัดงานวันคริสต์มาส ประจำปี พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.ดร.บุญยานุช เฉวียงหงส์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เทศกาลวันคริสต์มาส ประจำปี พ.ศ. 2566 สำหรับงานครั้งนี้มีนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมงานจำนวนกว่า 1,000 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการจัดงานผู้ร่วมงานจะเกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ

สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน ประกอบด้วย การแสดงจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, การแสดงจากชมรมเต้น และการแข่งขัน Christmas Fancy Top Model

กิจกรรมอื่นๆ