มรท. จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสประเพณีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2567 "รวมใจชาวเทพสตรี โชคดีปีมังกรทอง"

โดยเมื่อเวลา 07.30 น. ณ บริเวณลานธรรม และห้องอาหารยูงทอง ชั้น 1 อาคารรัตนเทพสตรี เป็นพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย และพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเช้าและถวายปิ่นโตพระสงฆ์ จำนวน 29 รูป

จากนั้นในเวลา 08.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคารลวะศรี เป็นพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 29 รูป

และในเวลา 18.00 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงานรวมใจชาวเทพสตรี โชคดีปีมังกรทอง และกล่าวอวยพรให้แก่บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เนื่องในโอกาสประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2567 และนอกจากนี้ภายในงานยังได้จัดให้มีกิจกรรมต้อนรับพนักงานใหม่ และกิจกรรมจับฉลากมอบของขวัญให้แก่บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีอีกมากกว่า 200 รายการ

กิจกรรมอื่นๆ