มรท. ร่วมงานทำบุญเมืองลพบุรี ครั้งที่ 24

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี คุณสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีทำบุญเมืองลพบุรี ครั้งที่ 24 ซึ่งจัดโดย คณะศิษย์หลวงพ่อถม (วัดเชิงท่า), ชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี, มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี, ภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาชนชาวลพบุรี

สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดการจัดงาน ประกอบด้วย พิธีบวงสรวงเทพยดา และบรรพชนผู้ปกปักรักษาเมืองลพบุรี , กิจกรรมวาดภาพพระบฏ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, การแห่ผ้าพระบฏเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาพระศรีรัตนมหาธาตุ จากพระนารายณ์ราชนิเวศน์ สู่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ และพิธีถวายผ้าพระบฏห่มพระศรีรัตนมหาธาตุเป็นพุทธบูชา โอกาสนี้ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารจัดการ และคุณสมพล สมดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ สังกัดงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ให้เกียรติร่วมกิจกรรมแห่ภาพพระบฏ และเวียนเทียนสมโภชพระศรีรัตนมหาธาตุ

โดยตลอดการจัดงานทำบุญเมืองมีผู้แทนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมงานทุกกิจกรรม

กิจกรรมอื่นๆ