อธิการบดี มรท. นำทีม คกก.พัฒนาหลักสูตรปฐมวัยและประถมศึกษา รร.สาธิต ดูงาน รร.สาธิต

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย, ผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, หัวหน้าสาขาวิชาและอาจารย์สาขาวิชาปฐมวัย - สาขาวิชาประถมศึกษา บุคลากรผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการประชาสัมพันธ์ บริหารทรัพยากรมนุษย์ อาคารสถานที่ และคุณพันธนันท์ ไพรดำ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เข้าศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา ของโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้ประประสบการณ์ที่ได้รับด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้มาใช้ในการวางแผนการขยายชั้นเรียนระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษาให้กับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อเปิดรับนักเรียนใหม่ให้ทันในปีการศึกษา 2568 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.คงศักดิ์ วัฒนะโชติ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับและนำชมสถานที่

กิจกรรมอื่นๆ