คณะมนุษยศาสตร์ฯ นำนักศึกษาเข้ารับมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีในโอกาสได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 และในโอกาสผ่านเข้ารอบ 40 ทีม ในการประกวดออกแบบตัดเย็บ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” จาก ผวจ.ลพบุรี

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี คุณอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร และเข็มที่ระลึก แสดงความยินดีแก่ น.ส.ชุติภัทร ศิริสลุง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 และพิธีมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีแก่นักศึกษา "ทีม 6 salt art" ของสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย นายสุรสิทธิ์ พลนาค, นายเนมินธร จันทร, นายพิทวัส วันฟู, นายสิทธิพล เสาร์สุข, น.ส.สุภาวดี ภูสูง และ น.ส.สุพิชฌาย์ พันธ์ผูก ในโอกาสที่นักศึกษาผ่านเข้ารอบระดับประเทศ 40 ทีมสุดท้าย จากทั้งหมด 376 ทีม ในการประกวดออกแบบตัดเย็บ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ซึ่งจัดโดย กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พร้อมกันนี้ ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ให้เกียรติร่วมแสดงความยินดีแก่นักศึกษาในครั้งนี้ด้วย

กิจกรรมอื่นๆ