มรท. ร่วมถ่ายทำ MV นุ่งโจงห่มสไบ ประชาสัมพันธ์งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมบันทึกเทปมิวสิควิดีโอ ชุดนุ่งโจงห่มสไบ โดยการถ่ายทำในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์การจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 36 ประจำปี พ.ศ. 2567 ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9 - 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ภายในพระนารายณ์ราชนิเวศน์ และโบราณสถานต่าง ๆ รอบเมืองลพบุรี

กิจกรรมอื่นๆ