มรท. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ วงเวียนศรีสุริโยทัย (วงเวียนสระแก้ว) อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ผศ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย อ.ปัญญ์ชลี เต่าทอง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, อ.ดร.สุธิษา เชญชาญ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ อ.ดร.สุธินี วงศ์วัฒนานุกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 70 รูป เนื่องในโอกาสวันส่งท้ายปีเก่า พ.ศ. 2566 ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2567 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และพี่น้องประชาชน โดยได้รับเกียรติจาก คุณอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

กิจกรรมอื่นๆ