มรท. ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับศักราชใหม่ 2567

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ วัดสิริจันทรนิมิตร ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น พร้อมด้วย คุณจุฑามาศ ฉิมช้าง นักวิชาการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และครอบครัว เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับศักราชใหม่ 2567 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน ซึ่งจัดโดยจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี และคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ และเพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลและเกิดความสุขสงบในจิตใจของประชาชน โดยได้รับเกียรติจาก คุณอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

กิจกรรมอื่นๆ