มรท. ร่วมกิจกรรมสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ วัดเสาธงทอง พระอารามหลวง ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ผศ.ดร.พรพจน์ จุลสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย คุณสุวรรณี สุมานิตย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกิจกรรมสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน ซึ่งจัดโดยจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ และเพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่พุทธศาสนิกชน โดยได้รับเกียรติจาก คุณวชิระ เกตุพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

กิจกรรมอื่นๆ