มรท. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ เทวสถานปรางค์แขก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วย รศ.ดร.กวี ศิริโภคาภิรมย์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และครอบครัว เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 67 รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2567 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและพี่น้องประชาชน โดยได้รับเกียรติจาก คุณอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้กล่าวอวยพรปีใหม่แก่ข้าราชการและพี่น้องประชาชนที่มาร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

กิจกรรมอื่นๆ