มรท. คารวะขอพรปีใหม่ ผวจ.ลพบุรี และ รอง ผวจ.ลพบุรี

เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และผู้แทนบุคลากร เข้าคารวะขอพร คุณอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คุณปรัชญา เปปะตัง และ ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เนื่องในโอกาสประเพณีวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2567

กิจกรรมอื่นๆ