มรท. ร่วมการประชุมการจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2567 ของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ สวนสัตว์ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมประชุมการจัดงานวันเด็ก ประจำปี พ.ศ. 2567 ของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เพื่อหารือร่วมกันในรายละเอียดการจัดกิจกรรมงานวันเด็กของส่วนราชการต่าง ๆ ที่จะกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2567 โดยได้รับเกียรติจาก พ.อ. สมบัติ เงสันเทียะ รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม

กิจกรรมอื่นๆ