การประชุม คกก.จัดหา จัดสรร รายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สิน ครั้งที่ 1/67

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดหา จัดสรร รายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สิน ครั้งที่ 1/2567 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2567

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาการต่อสัญญาเช่าพื้นที่ภายในห้องอาหารยูงทอง อาคารรัตนเทพสตรี/การพิจารณาการต่อสัญญาเช่าพื้นที่ซุ้มจำหน่ายอาหารและร้านบริการถ่ายเอกสาร/การพิจารณาทบทวนประกาศ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการเช่าพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ห้องวิไชเยนทร์ และห้องท้าวทองกีบม้า)/การพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการเข้าพักอาศัยอาคารหอพักนักศึกษา/การพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้กระแสไฟฟ้าและค่าน้ำประปาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี/การพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการเช่าพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 (ขนาดพื้นที่ซุ้มจำหน่ายอาหารและร้านถ่ายเอกสาร)

กิจกรรมอื่นๆ