มรท. คารวะขอพรปีใหม่ ผวจ.สิงห์บุรี รอง ผวจ.สิงห์บุรี และหัวหน้าสำนักงาน จ.สิงห์บุรี

เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และผู้แทนบุคลากร เข้าคารวะขอพร คุณสุเมธ ธีรนิติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี, คุณปรีชา ดิลกพรเมธี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี, คุณวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี และ คุณวีรวรรณ จันทนเสวี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี เนื่องในโอกาสประเพณีวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2567

กิจกรรมอื่นๆ