มรท. ร่วมจัดกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ สวนสัตว์ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จำนวน 50 คน จัดโครงการปันรอยยิ้ม สร้างความสุข วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 ของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ สำหรับโครงการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาได้นำความรู้ความเข้าใจในทักษะวิศวกรสังคมมาใช้ในการดำเนินกิจกรรมด้วยการคิดนวัตกรรมเกมส์ต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับช่วงวัยของเด็ก นำมาใช้ในการจัดกิจกรรมเล่นเกมส์แลกของขวัญให้กับเด็กที่มาร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567

กิจกรรมอื่นๆ