มรท. ร่วมพิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดลพบุรี อ.ดร.ขวัญชัย ชัยอุดม รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยได้รับเกียรติจาก คุณอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

กิจกรรมอื่นๆ