คณะวิทยาการจัดการจัดพิธีทำบุญคณะเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารคณะวิทยาการจัดการ ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2567 ของคณะวิทยาการจัดการ สำหรับกิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบำรุงพระพุทธศาสนา และเพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่เข้าร่วมในพิธี 

กิจกรรมอื่นๆ