งานเปิดบ้านมนุษย์ - สังคม เทพสตรี 2567

ระหว่างวันที่ 18 - 19 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และอาคารรัตนเทพสตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดโครงการเปิดบ้านมนุษย์สังคม - เทพสตรี 2567 สำหรับโครงการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร ตลอดจนกิจกรรมทางวิชาการต่าง ๆ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โดยเมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี เป็นการประกวดประชันกลอนสด ระดับมัธยมศึกษา ชิ่งโล่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม, โล่จากสถาบันสุนทรภู่, โล่จากกองทุนนภาลัย สุวรรณธาดา เพื่องานวรรณศิลป์ และโล่ "วรรณศิลป์เทพสตรี" จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่าง สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันสุนทรภู่ กองทุนนภาลัย สุวรรณธาดา เพื่องานวรรณศิลป์ และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด

ส่วนในวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และห้องประชุมพระเพทราชา ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี เป็นการแข่งขันตอบปัญหาทางรัฐประศาสนศาสตร์ และรัฐศาสตร์, การแข่งขันตอบปัญหาทางสังคมศึกษา, การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย หัวข้อ เซียนกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, การแข่งขัน Spelling Bee, การแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ (English Quizizz), การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ เปิดโลกภาษาและวัฒนธรรมจีน, การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ ART TRU, กิจกรรม "มนส. พาน้องทัวร์", กิจกรรม รักษ์โลก จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และนิทรรศการแนะนำสาขาวิชาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด

กิจกรรมอื่นๆ