มรท. ร่วมกิจกรรมนุ่งโจง ห่มสไบ แต่งชุดไทย สร้างวินัยกฎจราจร เนื่องในวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน ประจำปี พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ บริเวณทางม้าลายด้านข้างอาคารรัตนเทพสตรี อ.ดร.เนติ เฉลยวาเรศ นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกิจกรรมนุ่งโจง ห่มสไบ แต่งชุดไทย สร้างวินัยกฎจราจร เนื่องในวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน ประจำปี พ.ศ. 2567 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดโดยจังหวัดลพบุรี โดยได้รับเกียรติจาก คุณปรัชญา เปปะตัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหยุดความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนและไม่ให้เกิดเหตุการณ์รถชนคนข้ามทางม้าลาย และเพื่อกระตุ้นเตือน สร้างความตระหนักให้มีจิตสำนึกรักความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ถนน ทุกเพศ ทุกวัย และผู้ขับขี่ยานพาหนะทุกประเภท ตลอดจนส่งเสริมและสร้างการรับรู้ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัย มีระเบียบวินัยในการใช้รถใช้ถนน ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันมิให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน โดยผู้ร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันทาสีฟุตบาท ทาสีทางม้าลายและโรยผงลูกแก้วเพื่อให้เกิดการสะท้อนแสงเป็นจุดสังเกตในเวลากลางคืน โดยจังหวัดลพบุรีได้มอบหมวกกันน็อคให้แก่นักเรียน นักศึกษา จำนวน 40 ใบ 

กิจกรรมอื่นๆ