ชมรมผู้อาวุโสเทพสตรี จัดงานรักรวมใจ ปีใหม่ 2567

เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ สวนอาหารบัวหลวง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ผศ.พิพัฒน์ วงษ์เกษม ประธานคณะกรรมการชมรมผู้อาวุโสเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำสมาชิกชมรมผู้อาวุโสเทพสตรี ซึ่งประกอบด้วย อดีตผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมงาน รักรวมใจ ปีใหม่ 2567 สำหรับงานในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์น้องพี่เนื่องในโอกาสวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โอกาสนี้ ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้เกียรติร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

กิจกรรมอื่นๆ