อธิการบดี มรท. ให้โอวาทนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 นนทรีเกมส์

เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากร โค้ช และนักกีฬาของมหาวิทยาลัยฯ เข้ารับฟังโอวาทจาก ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในโอกาสที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 "นนทรีเกมส์" ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม ระหว่างวันที่ 27 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 6 ชนิดกีฬา ได้แก่ แบดมินตัน, ว่ายน้ำ, เปตอง, ยูโด, มวยสากลสมัครเล่น และกรีฑา 

กิจกรรมอื่นๆ