มรท. ร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49

เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย คุณศุภศร ยินดีสุข ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 "นนทรีเกมส์" ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน สำหรับการแข่งขันกีฬาครั้งนี้มีนักกีฬาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวนทั้งสิ้น 109 สถาบัน รวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 18,000 คน สำหรับการแข่งขันกีฬาครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนานิสิต นักศึกษา และบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่นักกีฬา/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมศักยภาพของนักกีฬาให้พัฒนายิ่งขึ้น และเพื่อเผยแพร่และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน การท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรม โดยได้รับเกียรติจาก คุณศุภมาศ อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

โอกาสนี้ ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมปลูกต้นหางนกยูง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

สำหรับการแข่งขันกีฬาครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 9 วัน คือระหว่างวันที่ 27 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันใน 6 ชนิดกีฬา ได้แก่ แบดมินตัน, ว่ายน้ำ, เปตอง, ยูโด, มวยสากลสมัครเล่น และกรีฑา โดยผลสรุปการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 นายพูลสวัสดิ์ มากบุญ และนายพงศ์สรรค์ ม่วงสิงห์ นักกีฬามหาวิทยาลัยฯ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 (เหรียญทองแดง) จากกีฬาเปตอง ประเภทชายคู่ ส่วนการแข่งขันยูโดรุ่นน้ำหนักเกิน 81 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 90 กิโลกรัม บุคคลชาย  นายพัฒนพงษ์ จันมน  คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 (เหรียญทองแดง) มาครอง

กิจกรรมอื่นๆ