มรท. ร่วมชมกิจกรรมเดินแบบชุดไทยประชาสัมพันธ์งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์

เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 2 ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ สาขาลพบุรี ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารจัดการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา, คุณสุภารัตน์ สินสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และ คุณอมรรัตน์ เพชรรุ่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานอาคารสถานที่และบริการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและร่วมชมการเดินแบบชุดไทยร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ในกิจกรรมการเดินแบบชุดไทย เพื่อประชาสัมพันธ์งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 36 ประจำปี พ.ศ. 2567 ซึ่งจัดโดยศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ สาขาลพบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

กิจกรรมอื่นๆ