มรท. ร่วมโครงการ ผู้ว่าฯ พาแต่งไทย หิ้วปิ่นโตทำบุญ เกื้อกูลพระพุทธศาสนา รักษาสิ่งแวดล้อม จ.ลพบุรี ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ วัดดงสวอง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น พร้อมด้วย อ.ณฤทธิ์ ประจงแต่ง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, คุณศุภศร ยินดีสุข ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และคุณบัณรัตน์ ขาววิเศษ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมโครงการ "ผู้ว่าฯ พาแต่งไทย หิ้วปิ่นโตทำบุญ เกื้อกูลพระพุทธศาสนา รักษาสิ่งแวดล้อม จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 4 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและพี่น้องประชาชน ซึ่งจัดโดยจังหวัดลพบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี โดยได้รับเกียรติจาก คุณวชิระ เกตุพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

กิจกรรมอื่นๆ