มรท. จัดเสวนาวิชาการ Soft Power ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมพระเพทราชา ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร วิทยากร และผู้ร่วมการเสวนา ร่วมให้การต้อนรับ คุณวชิระ เกตุพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ในโอกาสให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการเสวนาวิชาการในหัวข้อ Soft Power ในสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งการเสวนาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 36 ประจำปี พ.ศ. 2567 ซึ่งจัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับจังหวัดลพบุรี สำหรับการเสวนาครั้งนี้มีผู้ร่วมการเสวนาจำนวนกว่า 100 คน โดยผู้เข้าร่วมการเสวนาจะได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น Soft Power ในด้านต่าง ๆ ในสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่สำคัญ ๆ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นวิทยากรการเสวนา และมี อ.ภาคภูมิ เฉลิมวัฒน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นผู้ดำเนินรายการ พร้อมกันนี้ ได้จัดให้มีการถ่ายทอดสดผ่านเพจ Facebook ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีด้วย

กิจกรรมอื่นๆ