มรท. ร่วมพิธีพุทธามังคลาภิเษกเข็มกลัดที่ระลึก สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ วัดป่าธรรมโสภณ ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น พร้อมด้วย คุณบัณรัตน์ ขาววิเศษ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีพุทธามังคลาภิเษกเข็มกลัดที่ระลึก สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี พ.ศ. 2567 ซึ่งจัดโดยจังหวัดลพบุรี สำหรับพิธีครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล และเพื่อมอบเป็นของที่ระลึกให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมรำบวงสรวงงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 36 ประจำปี พ.ศ. 2567 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นี้ โดยได้รับเกียรติจาก คุณวชิระ เกตุพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานฝ่ายฆราวาส และได้รับความเมตตาจาก พระภาวนาวชิระมงคล รองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เจ้าอาวาสวัดป่าธรรมโสภณ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

กิจกรรมอื่นๆ