สนง.ปชส.จ.ลพบุรี สัมภาษณ์ ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เกี่ยวกับการจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะจัดแสดงในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ ห้องจัดแสดงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อ.ณฤทธิ์ ประจงแต่ง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย นักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ คุณสุภาวดี สมศรี นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี และทีมงาน ในโอกาสเยี่ยมชมและสัมภาษณ์พิเศษในประเด็นการจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งนิทรรศการดังกล่าวจะนำไปจัดแสดงในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 36 ประจำปี พ.ศ. 2567 ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9 - 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ในพระนารายณ์ราชนิเวศน์

กิจกรรมอื่นๆ