ศาลจังหวัดลพบุรี จัดบรรยายให้ความรู้โครงการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ที่พึ่งแรกของประชาชน แก่นักศึกษา

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมร่มยูงทอง ชั้น 10 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.พรพจน์ จุลสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ คุณจันทร์กระพ้อ ต่อสุวรรณ สินธวถาวร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลพบุรี ในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ "ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ที่พึ่งแรกของประชาชน" ซึ่งจัดโดยศาลจังหวัดลพบุรี สำหรับโครงการนี้มีคณาจารย์ และนักศึกษาของสาขาวิชานิติศาสตร์ และเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 80 คน ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นโครงการผู้ร่วมโครงการจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศาล โดยได้รับเกียรติจาก คุณยศวริศ ศรีไพบูลย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย

กิจกรรมอื่นๆ