งานพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ รัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัตนเทพสตรี งานพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สำหรับกิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งนี้มีคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้มีจิตอันเป็นกุศล ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 149 คน ได้รับบริจาคโลหิตจำนวน 110 ยูนิต โดยผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตทุกคนจะได้ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อีกทั้งยังได้มีโอกาสช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผ่านการบริจาคโลหิต และสร้างจิตสำนึกที่ดีในการเสียสละ ความมีจิตเมตตา

กิจกรรมอื่นๆ