อธิการบดี มรท. นำผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมพิธีเปิดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 36 ประจำปี พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมพิธีเปิดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 36 ประจำปี พ.ศ. 2567 สำหรับงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ผู้ทรงวางรากฐานและสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่เมืองลพบุรี และเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 78 พรรษา 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 และเพื่อสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี โดยได้รับเกียรติจาก คุณเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โอกาสนี้ก่อนช่วงพิธีเปิดงานนายกรัฐมนตรีได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา และเยี่ยมชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ด้วย

สำหรับกิจกรรมในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้เข้าไปมีส่วนร่วม จัดและร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมลานวัฒนธรรมพื้นบ้าน ณ บริเวณพระที่นั่งจันทรพิศาล โดยมีการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 9 - 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567, ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ เป็นพิธีกรบรรยายภาคภาษาอังกฤษในพิธีเปิดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และเป็นพิธีกรบรรยายภาคภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศสในการบรรยายรูปแบบขบวนแห่ประวัติศาสตร์, อธิการบดีและคณะผู้บริหาร ให้เกียรติร่วมเดินแบบผ้าไทย ณ เวทีกลาง พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ในกิจกรรมเดินแบบผ้าไทย ตามโครงการรักษ์ภูษาศิลป์ถิ่นละโว้ "ผ้าไทยใส่ให้สนุก" ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567, การร่วมกิจกรรมแต่งไทย ไหว้พระ เสริมบารมี ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567, การร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดมนต์เจริญจิตภาวนา ณ โบราณสถานวัดปืน ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567, การแสดงศิลปวัฒนธรรมและศิลปะร่วมสมัย เรื่อง Soft Power ท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี ณ เวทีกลาง พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567, การจัดแสดงนิทรรศการภาพวาดเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช, การจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ 72 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ณ บริเวณด้านข้างอาคารสำนักงานพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

กิจกรรมอื่นๆ