มรท. ร่วมกิจกรรมแต่งไทย ไหว้พระ เสริมบารมี

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ (โบราณสถาน) อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกิจกรรมแต่งไทย ไหว้พระ เสริมบารมี ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน ซึ่งจัดโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ เทศบาลตำบลลำนารายณ์ สำหรับกิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี ไปสู่นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และส่งเสริมให้วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญของจังหวัดลพบุรี ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 36 ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยได้รับเกียรติจาก คุณอุเทน ศิริสมรรถการ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

กิจกรรมอื่นๆ