มรท. จัดการแสดงศิลปะ ดนตรี ประเพณี วัฒนธรรมและศิลปะร่วมสมัย เรื่อง “Soft Power ท้องถิ่น จังหวัดลพบุรี”

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ เวทีกลาง งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และเครือข่ายวัฒนธรรม ซึ่งประกอบด้วย ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ, กลุ่มวัฒนธรรมลาวเวียงบ้านป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมให้การต้อนรับ คุณปรัชญา เปปะตัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดการจัดแสดงศิลปะ ดนตรี ประเพณี วัฒนธรรมและศิลปะร่วมสมัย ในหัวข้อ "Soft Power ท้องถิ่น จังหวัดลพบุรี" ซึ่งจัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานงานศิลปะ ดนตรีประเพณี วัฒนธรรมและศิลปะร่วมสมัยตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จนถึงปัจจุบัน ให้คงอยู่สืบไป ตลอดจนเพื่อเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชน รวมถึงพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าในจังหวัดลพบุรี เพื่อสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวที่มาร่วมชมงาน และเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของชาวจังหวัดลพบุรีให้ดียิ่งขึ้น

สำหรับกิจกรรมตลอดการจัดงาน ประกอบด้วย การแสดงดนตรีจากสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, การแสดงวิถีชีวิตคนลาวเวียงบ้านป่าตาล "การทำคลอดอยู่ไฟ" จากกลุ่มวัฒนธรรมลาวเวียงบ้านป่าตาล จ.ลพบุรี, การแสดงสร้างสรรค์ "อยุธยานาฏยะภิรมย์" จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, การแสดงศิลปะและวัฒนธรรม จากศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ ชุดการแสดง บารมีพระนารายณ์ แผ่กำจายทั่วแคว้น ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ประกอบด้วย นาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุด นวมินสดุดี, ระบำพัชนีศรีอโยธยา, ระบำนาฏดนตรีรำขวาน, ระบำสุขสราญรำกีปัส, การแสดงชุด ฟ้อนออนซอน เปิดวง ส่งนางไห, ฟ้อนม่วนชื่นลำเพลิน, ฟ้อนบายศรีเชิญขวัญ และ ระบำเภรีเอกราช, ชุดการแสดง ฟ้อนอวยชัยไม้เมืองมงคล จากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, ชุดการแสดงสร้างสรรค์ โฮแซวโคกเจริญ จากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

โอกาสนี้ ศ.เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ ประธานกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย คณะกรรมการนโนยายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยนานาชาติในกลุ่ม INCREASE คณาจารย์ และนักศึกษาที่มาร่วมงาน IACE 2024 ให้เกียรติร่วมชมการแสดง


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th


#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ