มรท. จัดงาน IACE 2024

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงานแลกเปลี่ยนทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2567 (IACE: International Academic and Cultural Exchange 2024) ซึ่งจัดโดย ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa ประเทศอินโดนีเซีย, Universitas Sebelas Maret ประเทศอินโดนีเซีย, University of Klagenfurt ประเทศออสเตรีย, Kozminski University ประเทศโปแลนด์, National Pingtung University ไต้หวัน และโครงการ Erasmus+ แห่งสหภาพยุโรป สำหรับงานครั้งนี้มีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณะกรรมการยุทธศาสตร์ต่างประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 38 แห่ง ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยนานาชาติในกลุ่ม INCREASE (ประเทศออสเตรีย, ประเทศโปแลนด์, ประเทศไทย และประเทศเวียดนาม) คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมงานจำนวนกว่า 400 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายขอบเขตและส่งเสริมความรู้ของนักศึกษาและบุคลากร และเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเครือข่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

สำหรับงานครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน คือระหว่างวันที่ 13 - 15 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2567 โดยในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ภาคค่ำเป็นงานเลี้ยงรับรอง

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เป็นการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษนานาชาติสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 10, การแข่งขันการนำเสนอโครงการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 1, การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ต่างประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 1/2567 และการประชุมวิชาการนานาชาติกลุ่ม INCREASE (ประเทศออสเตรีย, ประเทศโปแลนด์, ประเทศไทย และประเทศเวียดนาม)

ส่วนในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th


#ประเสริฐ-ศูนย์ภาษาภาพ
#ประเสริฐข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ