พิธีลงนาม MOU ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับ University of Klagenfurt ประเทศออสเตรีย

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย, ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ, ผศ.ดร.พิมพ์ระวี เรืองวัฒกี ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา และบุคลากร ให้เกียรติเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับ University of Klagenfurt ประเทศออสเตรีย โดยมีสาระสำคัญตามบันทึกลงนามเพื่อการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร รวมถึงการทำงานด้านวิชาการและวิจัยร่วมกัน และเพื่อการทำงานด้านการพัฒนาท้องถิ่นระหว่าง 2 สถาบัน ซึ่งทั้ง 2 สถาบันยินดีที่จะเคารพและปฏิบัติตามบรรทัดฐาน ประเพณี และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของแต่ละฝ่าย และมุ่งมั่นที่จะเคารพหลักการไม่เลือกปฏิบัติ และรับประกันการเข้าถึงและโอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร สำหรับบันทึกลงนามความร่วมมือฉบับดังกล่าวมีระยะเวลาของสัญญา 5 ปี คือระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 - 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2572


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th


#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ