มรท. ร่วมพิธีวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณาจารย์ และบุคลากร เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี พ.ศ. 2567 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและพี่น้องประชาชน โดยได้รับเกียรติจาก คุณอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

โดยเมื่อเวลา 07.00 น. ณ เขตพระราชฐานชั้นนอก พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และคุณสมพล สมดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ และพิธีบวงสรวง เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล และเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

จากนั้นเวลา 17.00 น. ณ วงเวียนเทพสตรี ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารจัดการ ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติและพิธีรำบวงสรวงถวายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และพร้อมกันนี้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ร่วมพิธีรำบวงสรวงถวายเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ร่วมกับผู้ร่วมพิธีจากอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดลพบุรี จำนวนทั้งสิ้น 5,230 คน ด้วย


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th


#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ