สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.นครปฐม ศึกษาดูงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.เทพสตรี

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผศ.อรุณี เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รองผู้อำนวยการ และบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมให้การต้อนรับ รศ.ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และคณะ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการ งานเชิงรุก งานให้บริการทางด้านงานวิจัย และงานบริการวิชาการ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th


#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ