มรท. แสดงความยินดีแก่นักกีฬาของมหาวิทยาลัยฯ ในโอกาสได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมจินดามณี ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติมอบเงินรางวัลและของที่ระลึกให้แก่นักกีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 "นนทรีเกมส์" ซึ่งประกอบด้วย รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 (เหรียญทองแดง) จากกีฬาเปตอง ประเภทชายคู่ จาก นายพูลสวัสดิ์ มากบุญ และ นายพงศ์สรรค์ ม่วงสิงห์ และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 (เหรียญทองแดง) จากกีฬายูโด รุ่นน้ำหนักเกิน 81 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 90 กิโลกรัม บุคคลชาย จาก นายพัฒนพงษ์ จันมน พร้อมกันนี้ได้มอบของที่ระลึกให้แก่โค้ชผู้ฝึกสอน คณาจารย์ และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ที่นำนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th


#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ