มรท. ให้การต้อนรับ ผวจ.ลพบุรี และนายกเหล่ากาชาด ในโอกาสเยี่ยมนักศึกษาทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารจัดการ, คณะผู้บริหาร, คณาจารย์, บุคลากร และ น.ส.นันทิดา เขอะมา นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 3 ซึ่งเป็นนักศึกษาทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมให้การต้อนรับ คุณอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี, คุณสุวจี ศิริปัญโญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี และคณะกรรมการเหล่ากาชาด ในโอกาสลงพื้นที่เยี่ยมนักศึกษาทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการเรียน การใช้ชีวิต ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการเรียนและการใช้ชีวิต เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากเข้าเยี่ยมทำรายงานสรุปเพื่อกราบบังคมทูลต่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นลำดับต่อไป พร้อมกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี, นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี และคณะกรรมการเหล่ากาชาดได้มอบสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค และเงินทุนการศึกษาให้แก่ น.ส.นันทิดา เขอะมา ด้วย


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th


#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ