การประชุมประจำปีกลุ่มเครดิตยูเนี่ยน สรภ.เทพสตรี

ผศ.สัญญลักษณ์ ศุภนาม ประธานกรรมการกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนสถาบันราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมประจำปีสมาชิกกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนสถาบันราชภัฏเทพสตรี เพื่อชี้แจงและรายงานผลการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนสถาบันราชภัฏเทพสตรี ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 90 ปีฯ ซึ่งมีสมาชิกกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนฯ เข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th


#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ