กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อการสมัครงาน

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการสมัครงาน ซึ่งจัดโดยกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี สำหรับการอบรมครั้งนี้มีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมการอบรมจำนวน 500 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมนักศึกษาจะเกิดความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน ตั้งแต่การเตรียมตัว การหาแหล่งงานที่เหมาะสม กระบวนการและขั้นตอนในการสมัครงาน วิธีการเขียน Resume ให้เกิดความดึงดูดใจ และเทคนิคในการพัฒนาบุคลิกภาพ โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิวัฒน์ บุญเจริญ ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส, คุณจักรกริช คงเจริญ ผู้จัดการฝ่าย และ คุณวันเฉลิม สมนุกิจ ผู้จัดการแผนก จาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th


#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ