การประชุม คกก.ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/67

คุณพงศธร ชัยชนะพานิช ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2567

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาเลือกรองประธานกรรมการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี/การพิจารณาปฏิทินการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

โอกาสนี้ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย คุณสมนึก เต็งชาตะพันธุ์ อดีตประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, อ.ดร.ภาสกร รอดแผลง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองประธานชมรมเพชรเทพสตรี และ ผศ.วนิดา เพิ่มศิริ กรรมการฝ่ายบริการวิชาการชมรมเพชรเทพสตรี ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุม พร้อมกันนี้ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ให้แนวนโยบายในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี , คุณสมนึก เต็งชาตะพันธุ์ อดีตประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ให้คำแนะนำในการทำงานแก่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จากนั้นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และคณะกรรมการชมรมเพชรเทพสตรี ได้มอบแจกันดอกไม้ และช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ คุณพงศธร ชัยชนะพานิช ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ด้วย


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th


#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ