ศูนย์ภาษาจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันสาธิตการสอน โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 มรท.

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้แก่นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จำนวน 50 คน จาก 12 สาขาวิชา ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันสาธิตการสอนในโครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม - 4 กันยายน พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งจัดโดยศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับโครงการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และเพื่อเป็นการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานการวัดระดับภาษาอังกฤษที่เป็นสากล


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th


#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ