มรท. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภา มรภ.ราชนครินทร์ พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และคณาจารย์ มรภ.ราชนครินทร์

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น, คุณสุภารัตน์ สินสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี, คุณเจษฎา ภู่ระหงษ์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี และ คุณสมพล สมดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง รศ.พินิติ รตะนานุกูล เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โอกาสนี้ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้ให้เกียรติมอบแจกันดอกไม้ในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเพื่อแสดงความยินดีแก่ รศ.พินิติ รตะนานุกูล ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th


#สมพล-มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ภาพ
#ประเสริฐข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ