คณะครุศาสตร์จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี อ.ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สำหรับโครงการนี้มีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของสาขาวิชาพลศึกษา, สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย, สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว และสาขาวิชาการประถมศึกษา เข้าร่วมการปัจฉิมนิเทศจำนวน 149 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาจะเกิดความพร้อมในการเข้าสู่การทำงานในอนาคต เกิดจิตสำนึกที่ดีต่อการประกอบอาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ และพร้อมที่จะรับใช้สังคม


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th


#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ