การประชุม คกก.ศูนย์ภาษา มรท.

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ณ ห้อง 19/404 ชั้น 4 อาคาร 90 ปีฯ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2567

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาการรับสมัครอาสาสมัครจากองค์กร Korea International Cooperation Agency (KOICA) ประจำปี พ.ศ. 2567/การพิจารณาทบทวนให้ใช้ห้อง 19/401 ชั้น 4 อาคาร 90 ปีฯ สำหรับเป็นพื้นที่ Learning Space ให้แก่นักศึกษา/การพิจารณาการยกระดับพื้นห้อง Mini Theater/การพิจารณาการจัดสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (TRU - EPT) แบบ Placement Test สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 67

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ศูนย์ภาษาภาพ
#ประเสริฐข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ