การประชุมหารือวางแผนการจัดงานเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.พรพจน์ จุลสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย คุณสุภารัตน์ สินสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี, คุณวันเพ็ญ เต๊ะขันหมาก ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ คุณทนงชัย บูรณพิสุทธิ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคกลาง, คุณพรธิดา เวียงสงค์ ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดลพบุรี และ รศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อหารือร่วมกันในการวางแผนการดำเนินงานการจัดงานเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา โดยกิจกรรมเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรตินี้จะมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ