มรท. ร่วมการประชุมการพัฒนาครู รร.ตชด. ประจำปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 1/67

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2567 อ.ดร.เนติ เฉลยวาเรศ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมการประชุมการพัฒนาครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 1/2567 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ซึ่งมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาการอบรมครูตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปีการศึกษา 2567/การพิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาครูและนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โดยได้รับเกียรติจาก พ.ต.ท.พิเชฐ พูนชู รองผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#อ.ดร.เนติภาพ
#ประเสริฐข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ