อธิการบดีให้การต้อนรับผู้แทนบริติช เคานซิล ประเทศไทย ในการร่วมหารือและสัมภาษณ์แนวทางความร่วมมือและความต้องการในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาและบุคลากร มรภ. 38 แห่ง

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์การต่างประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏ พร้อมด้วย อ.วรรณวิษา ปั้นคุ้ม รองผู้อำนวยการศูนย์ภาษา และ คุณมนสิชา ชำมะรี นักวิเทศสัมพันธ์ ศูนย์ภาษา ร่วมให้การต้อนรับผู้แทนจาก บริติช เคานซิล ประเทศไทย ในโอกาสร่วมหารือและสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือและความต้องการในการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐ-มนสิชาภาพ
#ประเสริฐข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ